aposport.org

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Спортология / Sportology Теория / Theory СПОРТОЛОГИЧНИ ОСНОВИ & СПОРТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

СПОРТОЛОГИЧНИ ОСНОВИ & СПОРТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

Новата книга Спортологични основи & спортологичен анализ на физическото възпитание е написана от авторския колектив: проф. Михаил Бъчваров, дн; проф. Кирил Костов, дн; проф. Людмил Петров, д-р и проф. Малчо Малчев, дн. По своята същност е „…първото интердисциплинарно пособие, насочено към  единно обвързване на спортни, биомеханични, физиологични, психологични, педагогични и др. знания в полза на физическото възпитание като учебен предмет“

 

 

The basis of the article is the presentation of the book "Sportological Basics and Sportological Analysis of Physical Education", which was written by the idea and under the general editing of Prof. Mihail Bachvarov. In his memory the author's team consisting of Prof. K. Kostov, Dr.H, Prof. L. Petrov, PhD and Prof. M. Malchev, Dr.H finished the project. The book is an interesting and inventive combination of monographic work and a textbook. It is the first book in the world for the unified sports science – sportology.
 

 

Последно променен на Сряда, 12 Юни 2019 08:23