МОН Изменение на Наредба №3 за нормите на преподавателската работа на учителите по ФВиС

Неделя, 01 Март 2015 18:27 Apostol Slavchev
Печат

Важна стъпка, както към защита на работните места на преподавателите по „Физическо възпитание и спорт“ в българските училища, така и за утвърждаването им, като основни титуляри при реализацията на целите и задачите на този вид занимания, а именно за организиране и провеждане на спортни дейности.
Последно променен на Неделя, 01 Март 2015 18:30