SPORTOLOGY / СПОРТОЛОГИЯ Michail Bachvarov / Михаил Бъчваров

Четвъртък, 27 Юли 2017 15:35 Apostol Slavchev
Печат

"Спортологията е целенасочен, взаимосвързан комплекс от интердисциплинни знания, средства, методи и подходи за анализ и синтез на спортната практика. Днес и в далечното бъдеще спортологията ще представлява интерес за човечеството, защото спортът идва заедно с Homo Sapiens и ще остане завинаги с него."  М.Бъчваров

  

Последно променен на Вторник, 14 Май 2019 17:03