СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЛЕКАТА АТЛЕТИКА / Михаил Бъчваров

Неделя, 03 Август 2014 20:09 Apostol Slavchev
Печат

Много са малко личностите дръзнали и създали теории в науката за спорта. Още по-малко са българите успели с подобно начинание. Един от тези ерудити несъмнено е проф. Михаил Бъчваров, ДН. В настоящата книга, основавайки се на богатия си теоретичен и емпиричен опит, той за пореден път предлага една по-различна от тривиалните теории, научно-обоснована концепция за спортната тренировка, отличаваща се със своята подчертана приложна стойност. В книгата се обосновават подходи за ефикасна тренировка, контрол и подбор в подготовката на лекоатлета. В този смисъл тя е предназначена за треньори по лека атлетика, но тя може да бъде полезна на учители по физическо възпитание и треньори в други видове спорт. Редактор и рецензент: проф. Апостол Славчев, д-р

  

 

 

Последно променен на Четвъртък, 30 Април 2020 19:31